CBD olej nám môže pomôcť proti úzkosti, dokáže nám pomôcť lepšie zvládať bolesť a taktiež nám pomáha odbúravať stres. Účinná látka CBD môže mať neuroprotektívne účinky a preto nám môže pomôcť s liečbou vážnych chorôb ako je Parkinson, Alzheimer alebo skleróza multiplex. Dokážu nám však CBD kvapky pomôcť s liečbou rakoviny? O tom sa dozvieme práve v tomto článku.

Ešte predtým, ako sa začneme venovať účinkom CBD oleja v súvislosti s rakovinou, Vám dávam do pozornosti náš predošlý článok, v ktorom sme rozoberali účinky CBD oleja na telo v súvislosti s tíšením bolesti.

Pozri článok CBD olej – na čo pomáha? Účinky CBD na ľudské telo so zameraním na tíšenie bolesti.

Väčšina štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi CBD a rakovinou, sú založené na výskume ľudských alebo krysích buniek v laboratóriu. Výskum tejto oblasti je len na svojom začiatku, preto na získanie relevantnejších informácií budeme potrebovať viac štúdií. Aj napriek tomu nám doterajšie výsledky ponúkajú niekoľko sľubných zistení. Výskum CBD a rakoviny je rozdelený na dve časti. Prvá časť výskumu je zameraná na to, či CBD dokáže spomaliť alebo dokonca zastaviť rast rakovinových buniek. Druhá časť sa sústredí na to, či CBD pacientom s rakovinou môže pomôcť s vedľajšími účinkami choroby, ako aj jej liečby (bolesť, úzkosť, nevoľnosť).

CBD a rakovina
CBD a prevencia pred rakovinou

CBD a rakovina

Štúdia z roku 2014, zamerané na rakovinu hrubého čreva, naznačili, že CBD môže brzdiť šírenie kolorektálneho karcinómu, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. V štúdii z roku 2019 zasa lekári prišli so zistením, že CBD môže znížiť celkový objem nádoru. Je to spôsobené procesom, ktorý má názov apoptóza. Tento proces môžeme popísať ako prirodzenú smrť buniek, ktorá je regulovaná organizmom. Výskum zistil, že CBD pôsobí práve na anti a pro apoptotické proteíny, čo má za následok práve zníženie objemu nádoru.

Rakovina prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia žien a celkovo ide o najrozšírenejší typ rakoviny vo svete. Kanabinoidy, vrátane CBD majú modulačný efekt na rakovinové bunky prsníka, čo má v konečnom dôsledku podobný efekt, ako pri vyššie spomenutej rakovine hrubého čreva. Konkrétne sa ukázalo, že užívanie CBD oleja podporilo aktiváciu apoptotického procesu v rakovinových bunkách prsníka a tým pádom aj ich bunkovú smrť. Štúdia z roku 2011 prišli s výsledkom, že CBD má vplyv na tvorbu reaktívnych foriem kyslíka. Tie slúžia ako inhibítor, ktorý blokuje aktiváciu procesov autofágie a apoptózy, čoho následkom je, že poškodené bunky môžu byť z tela vyplavené, ako aj to, že zomierajú len choré bunky.

Rakovina pľúc je ďalším druhom rakoviny s častým výskytom a vysokou úmrtnosťou vo svete. Až 90% prípadov tejto choroby, je spôsobených fajčením tabakových výrobkov, prípadne vystavením sa radiácii, či iným škodlivým látkam. Nedávna štúdia ukázala, že kanabidoidy vrátane CBD môžu pomôcť pri liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc. Podľa rovnakej štúdie bolo CBD schopné ovplyvniť receptory epidermálneho rastového faktora v postihnutých bunkách, čo malo za následok spomalenie šírenia choroby.

CBD a prevencia pred rakovinou

S každoročným celosvetovým prírastkom pacientov, ktorí trpia rôznymi druhmi rakoviny, sa čoraz väčší dôraz kladie na prevenciu pred touto chorobou. V súčasnosti je už zrejme každému jasné, že výskyt rakoviny u ľudí ovplyvňujú najmä nasledovné faktory: životný štýl, strava, pohyb a stres. Prevencia pred touto chorobou je vitálna a mala by zahŕňať zdravú diétu založenú najmú na ovocí a zelenine. Tiež by sme sa mali vyhýbať tabakovým výrobkom a udržovať si primeranú váhu. V neposlednom rade by sme mali pravidelne chodiť na preventívne prehliadky k lekárovi. Existujú však štúdie, podľa ktorých má pozitívny vplyv pri prevencii pred touto chorobou aj užívanie CBD kvapiek. Tieto štúdie argumentujú tým, že CBD pomáha znížiť krvný tlak a zápal, čiže rizikové faktory pri vzniku rakoviny.

Na koniec článku je vhodné podotknúť, že výskum CBD a rakoviny je stále na začiatku a budeme si musieť počkať, kým bude vypracovaných viac lekárskych štúdií. Už teraz však môžeme jednoznačne tvrdiť, že vplyv CBD oleja na ľudské telo aj v súvislosti s rakovinou, je pozitívny.

Ak by ste aj Vy radi vyskúšali pozitívne účinky nášho Restt CBD oleja, kliknite na tlačidlo nižšie a objednajte si ho ešte dnes.